Vad är det för skillnad på olika bilförsäkringar?

Vad är det för skillnad på olika bilförsäkringar? På det stora hela finns det tre sorters bilförsäkringar: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkringen, som täcker personskador och skador på annans fordon eller egendom, är inte bara obligatorisk för alla bilar, den krävs även för alla motordrivna fordon. Denna sorts bilförsäkring ger dock ingen ersättning om din egen bil skadas. Låter du bli att teckna trafikförsäkringen och detta uppdagas kan det kosta dig dyra böter. Med tanke på att en trafikförsäkring kostar mellan fem och tjugo kronor om dagen är det närmast idioti att låta bli att bry sig om trafikförsäkringsplikten. Uppdagas det att du struntat i trafikförsäkringen blir du skyldig att betala Trafikförsäkringsföreningen, TFF, 105 kr för varje dag som din bil varit utan trafikförsäkring.  Mer info på bilforsakrarna.se

Comments are closed.