Telefonen – historien om postum rättvisa

Det få vet är att telefonen inte uppfanns av Graham Bell 1876. Han har dock ansetts som telefonens uppfinnare i över 130 år. Först var den amerikanskitalienske uppfinnaren Antonio Meucci. Han konstruerade den första telefonen redan 1849. 860 fick han göra en demonstration för en italienskspråkig tidning i New York. Därefter ansökte han om patent för sin uppfinnig den 28 december 1871. Dock hade han inte råd att betala den avgift som ansökan krävde och fick stå utan patent. Hans familj hade oerhört dålig ekonomi vid tiden och en patentansökan var dyr.

Fem år senare tog så Alexander Graham Bell patent på sin version av telefonen och i många år ansågs han också som telefonens uppfinnare. Meucci kämpade för sin rätt att hävda upphovet till uppfinningen men hade fortfarande inte lyckats vid sin död 1889. När patentet upphörde i januari 1993 togs dock diskussionen om telefonens upphov upp till diskussion och den 15 juni 2002 erkände så slutligen det amerikanska representanthuset Meucci som uppfinnare av telefonen.
Även om Meucci själv inte fick njuta av sin upprättelse så fick han den till slut 113 år efter sin död.
Telefonen är en av de mest självklara saker i vart hem och vi skulle nog inte klara oss utan den idag. På samma sätt som vi inte skulle kunna klara oss utan el i vårt hem. Därför är det viktigt att man hittar så billig el som möjligt. Du kan hitta billigaste möjliga om du besöker www.elpris.biz.

Comments are closed.