Behöver ditt företag eller din förening hjälp för att genomföra större strukturella förändringa

Behöver ditt företag eller din förening hjälp för att genomföra större strukturella förändringar? Då ska du vända dig till konsultföretaget HRM Solutions. Vi har under många givit HR stöd till organisationer vis fusioner, förvärv, nerskärningar och avyttringar. Tidigare kunder inkluderar både stora och mindre organisationer, svenska som internationella. Vi du veta mer om oss, vår vision och våra tjänster? Surfa i så fall in på vår hemsida,  http://hrmsolutions.se.. Du kan också prata direkt med någon av våra representanter. Vårt telefonnummer är +46 722 216 750 och e-postadressen info@hrmsolutions.se. I vårt arbete betonar vi alltid professionalism och ett pragmatiskt förhållningssätt.

Våra medarbetare sitter på en bred kompetens från ett flertal branscher och har en mångårig erfarenhet av HR arbete. Tillsammans med våra klienter har vi både byggt upp HR funktioner från grunden och vidareutvecklat existerande strukturer. Ulrika Wahllöf, senior konsult hos HRM Solutions, har arbetat i med HR i ledande positioner sedan 1988 och har en bred generalistkompetens. Hennes resumé omfattar arbete i en mängd sektorer – till exempel IT, finans, turism och service. Ulrika har under åren haft chefsbefattningar med övergripande ansvar, både på operativ och på strategisk nivå. Några av hennes klienter är TradeDoubler, NasdaqOMX, Actio, Microsoft och Svenska Turistföreningen.
Under omstruktureringsfaser är det ofta en fördel att hyra in extern HR expertis. Hos HRM Solutions kan du bland annat hyra en tillfällig HR chef som hjälper till att etablera eller strömlinjeforma er HR funktion. Kontakta oss om du är intresserad av HR Interim Management, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.

Comments are closed.